top of page

תכשיטים בהשראת עולם הים המופלא   

משאב טבע מופלא

האהבה והשהייה שלי בים, חידדו עבורי את חשיבותו כמשאב טבע מופלא ואת הצורך בשינוי מיידי ביחס שלנו כלפיו. לא רק עבורנו כבני האדם, אלא עבור כלל היצורים החיים.

דרך יצירה של תכשיטים השואבים השראה מהים אני מנסה להעלות את המודעות לאחריות הקולקטיבית שיש לנו לשימורו, ולהראות את היופי והתחכום הקיימים בו.

שרשרת צדף ארגונאוטה מזהב
bottom of page